-avrupanin-en-iyi-gumus-pulu-odulu-pttnin-oldu cinliler-turk-kuru-meyvelerini-cok-sevdi-----cine-kuru-meyve-ihracatinda-yuzde-183luk-rekor-artis---cinliler-turk-kuru-meyvelerine-hayran-kaldi -canli-siddet-ornegi-oyundaki-siddetten-etkili samsung-konusu-kadina-ve-cocuga-siddet-olan-dizilere-reklam-vermeme-areketini-baslatti first-cut-laba-basvuran-projeler---uluslararasi-sinema-profesyonelleri--tarafindan-degerlendirilecek baskan-imamoglu-yabanci-konuklara-seslendi-everything-will-be-allright fransizlar-2020-sonbaharini-turk-kiyafetleri-ile-karsilayacak inci-sozluk-ve-uludag-sozluk-satildi -her-yasin-sevgilisi-eti-balik-krakerin-sebzeli-cesidi-raflarda-yerini-aldi iett-yoneticileri-imamoglunun-talimatiyla-sahaya-indi

Posta ve Telgraf Te?kilat? Anonim ?irketi (PTT A?), En ?yi Avrupa Pulu Yar??mas?nda endemik bir ku? tr olan Anadolu S?vac?s? grselli anma pulu ile Avrupan?n En ?yi Gm? Pulu dln kazand?.

inliler, Trk kuru meyvelerini ok sevdi. Trkiye, retim ve ihracat?nda dnya lideri oldu?u ekirdeksiz kuru zm, kuru kay?s? ve kuru incirde in pazar?nda yrtt? tan?t?m al??malar?n?n

?iddet, fke duygusunun kontrol bozuklu?u ile ilgili Toplumsal bir sorun olan ?iddetin psikolojik kkenleri oldu?unu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ?iddetin insandaki fke

Samsung, ana konusu kad?na ve ocu?a uygulanan ?iddet olan dizi ve programlara reklam vermeme, sponsor olmama ve rn yerle?tirmede bulunmama karar? ald?.

Bosphorus Film Lab kapsam?nda Trkiye'de ilk kez gerekle?tirilecek olan First Cut Labta, uluslararas? sinema profesyonelleri a??rlanacak. Kurgu a?amas?ndaki uzun metraj kurmaca film

?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lu, 19 y?l sonra ?stanbulda gerekle?tirilen Avrupa Alminyum Yzey ??lemesi Birli?i (ESTAL) Kongresine kat?ld?. ?stanbulu 5 y?l iinde herkesin ya?amaktan mutlu oldu?u bir

Frans?zlar?n tercihi Trk konfeksiyon rnleri olacak Frans?zlar, 2020-21 Sonbahar K?? sezonlar?nda Trk k?yafetleri giyecek. Dnyan?n en nemli moda fuarlar?ndan biri olan Premiere Vision

Trkiye internetinin en yarat?c? topluluklar?n? olu?turan ve szlk konseptinin en byk oyuncular? aras?nda yer alan ?nci Szlk ile Uluda? Szlkn %50 hissesi, 10 milyon TL de?erlemeyle sat?ld?.

7den 70e tm tketicilerin gnlnde taht kuran Eti Bal?k Kraker, yeni lezzeti ile raflarda yerini ald?. Tuzlu at??t?rmal?k pazar?n?n yedirirken e?lendiren rn Eti Sebzeli Bal?k Kraker, ye?il

?ETT yneticileri, ?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lunun talimat?yla metrobs ve otobslerle seyahat etti. E?itim sezonunun ilk gnlerinde ?stanbullular? dinleyen brokratlar, sahadaki denetimlere destek

-avrupanin-en-iyi-gumus-pulu-odulu-pttnin-oldu

AVRUPANIN EN ?Y? GM? PULU DL PTTN?N OLDU

Posta ve Telgraf Te?kilat? Anonim ?irketi (PTT A?), En ?yi Avrupa Pulu Yar??mas?nda endemik bir ku? tr olan Anadolu S?vac?s? grselli anma pulu ile Avrupan?n En ?yi Gm? Pulu dln kazand?.

cinliler-turk-kuru-meyvelerini-cok-sevdi-----cine-kuru-meyve-ihracatinda-yuzde-183luk-rekor-artis---cinliler-turk-kuru-meyvelerine-hayran-kaldi

inliler, Trk kuru meyvelerini ok sevdi ine kuru meyve ihracat?nda yzde 183lk rekor art?? inliler, Trk kuru meyvelerine hayran kald?

inliler, Trk kuru meyvelerini ok sevdi. Trkiye, retim ve ihracat?nda dnya lideri oldu?u ekirdeksiz kuru zm, kuru kay?s? ve kuru incirde in pazar?nda yrtt? tan?t?m al??malar?n?n semeresini gryor. Trkiyeden ine yap?lan kuru meyve ihracat? 2019 y?l?n?n Ocak A?ustos dneminde yzde 183lk art??la 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolara ykseldi.

-canli-siddet-ornegi-oyundaki-siddetten-etkili

Canl? ?iddet rne?i, Oyundaki ?iddetten Etkili

?iddet, fke duygusunun kontrol bozuklu?u ile ilgili Toplumsal bir sorun olan ?iddetin psikolojik kkenleri oldu?unu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ?iddetin insandaki fke duygusunun kontrol bozuklu?u ile ilgili oldu?unu kaydediyor. Narsisizmi yksek olan ki?ilerin ele?tirildi?i zaman kar??s?ndakine ?iddet uygulad?klar?n? kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ?iddet uygulayan ki?inin zgveni yoktur. ?iddet zay?fl?k i?aretidir dedi. ?iddetin ?renilen bir davran?? oldu?unu vurgulayan Tarhan, ailede ya?anan ?iddet rne?inin sanal oyunlardaki ?iddete oranla ocu?u ok fazla etkiledi?ine dikkat ekti.

samsung-konusu-kadina-ve-cocuga-siddet-olan-dizilere-reklam-vermeme-areketini-baslatti

Samsung Konusu Kad?na ve ocu?a ?iddet Olan Dizilere Reklam Vermeme areketini ba?latt?

Samsung, ana konusu kad?na ve ocu?a uygulanan ?iddet olan dizi ve programlara reklam vermeme, sponsor olmama ve rn yerle?tirmede bulunmama karar? ald?.

first-cut-laba-basvuran-projeler---uluslararasi-sinema-profesyonelleri--tarafindan-degerlendirilecek

FIRST CUT LABA BA?VURAN PROJELER ULUSLARARASI S?NEMA PROFESYONELLER? TARAFINDAN DE?ERLEND?R?LECEK

Bosphorus Film Lab kapsam?nda Trkiye'de ilk kez gerekle?tirilecek olan First Cut Labta, uluslararas? sinema profesyonelleri a??rlanacak. Kurgu a?amas?ndaki uzun metraj kurmaca film projelerinin uluslararas? standartlarda geli?tirilmesi iin tasarlanm?? olan workshop program?, First Cut Lab, 20 -24 Ekim 2019 tarihleri aras?nda gerekle?tirilecek. First Cut Lab?n Trkiye aya??na ba?vuran kurgu a?amas?ndaki projelerden seilecek 3 filmin yap?mc?s? ve ynetmeni, uluslararas?filmuzmanlar? ile birlikte zel bir atlyeye kat?lacak ve uzmanlardan dan??manl?k hizmeti alacak.

baskan-imamoglu-yabanci-konuklara-seslendi-everything-will-be-allright

BA?KAN ?MAMO?LU, YABANCI KONUKLARA SESLEND?: EVERYTH?NG W?LL BE ALLR?GHT!

?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lu, 19 y?l sonra ?stanbulda gerekle?tirilen Avrupa Alminyum Yzey ??lemesi Birli?i (ESTAL) Kongresine kat?ld?. ?stanbulu 5 y?l iinde herkesin ya?amaktan mutlu oldu?u bir kente dn?trmek istediklerini vurgulayan ?mamo?lu, Size ev sahipli?i yapt???m?z iin, ?ehrimiz ad?na memnun oldu?umuzu belirtmek istiyorum. ?stanbuldan gzel an?larla ayr?lman?z? diliyorum. Mutlaka ?stanbulu farkl? ynleriyle ke?fetmeyi ihmal etmeyin. Hem lkemize hem btn dnyaya seslenmi?tik; Her ?ey ok gzel olacak ya da ba?ka bir dilde; Everything will be allright diyerek, hepinizi sevgi ve sayg?yla selaml?yorum dedi. ???L? / ?STANBUL

fransizlar-2020-sonbaharini-turk-kiyafetleri-ile-karsilayacak

Frans?zlar 2020 sonbahar?n? Trk k?yafetleri ile kar??layacak

Frans?zlar?n tercihi Trk konfeksiyon rnleri olacak Frans?zlar, 2020-21 Sonbahar K?? sezonlar?nda Trk k?yafetleri giyecek. Dnyan?n en nemli moda fuarlar?ndan biri olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuar?'na Trk konfeksiyon firmalar?n?n haz?rlad??? 2020 21 Sonbahar K?? sezonu koleksiyonlar? damga vurdu. 17-19 Eyll 2019 tarihlerinde Fransan?n Ba?kenti Pariste dzenlenen PV Manufacturing Paris Fuar?n?n Trkiye Milli Kat?l?m Organizasyonunu 9. Kez Ege Haz?rgiyim ve Konfeksiyon ?hracat?lar? Birli?i stlendi. Fuara, 29u Milli Kat?l?m Organizasyonu ile toplam 34 Trk firmas? kat?larak, 2020-21 Sonbahar K?? koleksiyonlar?n? tan?tt?. PV Manufacturing Paris Fuar?n?n y?lda iki kez dzenlendi?i bilgisini veren Ege Haz?rgiyim ve Konfeksiyon ?hracat?lar? Birli?i Ynetim Kurulu Ba?kan? Burak Sertba?, Trkiye stand?n? byk al?m gruplar?n?n ziyaret etti?ini, verimli i? gr?meleri yapt?klar?n?, Trk firmalar?n?n yeni ticari ba?lant?larla yurda dneceklerini kaydetti.

inci-sozluk-ve-uludag-sozluk-satildi

?nci Szlk ve Uluda? Szlk Sat?ld?!

Trkiye internetinin en yarat?c? topluluklar?n? olu?turan ve szlk konseptinin en byk oyuncular? aras?nda yer alan ?nci Szlk ile Uluda? Szlkn %50 hissesi, 10 milyon TL de?erlemeyle sat?ld?. ?ki szlk sitesiyle birlikte ?ncicaps ve Haberself siteleri ile bu sitelere ba?l? sosyal medya hesaplar? da sat?? srecine dahil edildi.

-her-yasin-sevgilisi-eti-balik-krakerin-sebzeli-cesidi-raflarda-yerini-aldi

HER YA?IN SEVG?L?S? ET? BALIK KRAKER?N SEBZEL? E??D? RAFLARDA YER?N? ALDI

7den 70e tm tketicilerin gnlnde taht kuran Eti Bal?k Kraker, yeni lezzeti ile raflarda yerini ald?. Tuzlu at??t?rmal?k pazar?n?n yedirirken e?lendiren rn Eti Sebzeli Bal?k Kraker, ye?il rengini ierisindeki ?spanaktan al?yor. zellikle ocuklar?n sevgilisi olmaya aday olan Eti Sebzeli Bal?k Kraker, renklendirici iermemesi nedeniyle ebeveynlerin de be?enisini kazan?yor.

iett-yoneticileri-imamoglunun-talimatiyla-sahaya-indi

?ETT YNET?C?LER?, ?MAMO?LUNUN TAL?MATIYLA SAHAYA ?ND?

?ETT yneticileri, ?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lunun talimat?yla metrobs ve otobslerle seyahat etti. E?itim sezonunun ilk gnlerinde ?stanbullular? dinleyen brokratlar, sahadaki denetimlere destek verdi.

academia-kadin-fw-19-dekupe-academia-kadin-2019-sonbahar---kis-koleksiyonu-vahsi-bati

Academia Kad?n FW 19 Dekupe Academia Kad?n 2019 Sonbahar / K?? Koleksiyonu: VAH?? BATI

Academia, Sonbahar / K?? 2019 Kad?n Koleksiyonunda yal?n siluetler gsteri?i detaylara emanet ederken, zgr ruhlu ve fark?ndal??? yksek Academia kad?n? Western kltrnn fonksiyona nem veren gezgin ve romantik tarz?ndan ilham al?yor.

oyuklar-ve-hoyukler-gobekli-tepeye-bir-bakis

Oyuklar ve Hykler: Gbekli Tepeye Bir Bak??

Kltr-sanat alan?nda ok say?da proje geli?tiren ve destekleyen Do?u? Grubunun hayata geirdi?i Ara Gler Mzesi ve Leica Galeri ?stanbul nemli bir sergi iin ilk kez bir araya geldi. Proje kapsam?nda, ?stanbul, New York ve Urfa ekseninde al??malar?n? srdren sanat? Sinem Di?linin Oyuklar ve Hykler: Gbekli Tepe ye Bir Bak?? isimli sergisi Ara Gler Mzesi ve Leica Galeri ?stanbulda ayn? anda sanatseverlere kap?lar?n? a?yor. Sergide sanat? Sinem Di?li taraf?ndan retilen foto?raf, video, resim ve enstalasyonlar?n?n yan? s?ra Ara Glerin Gbekli Tepe foto?raflar? sanatseverlerle bulu?acak. Yap? Kredi bomontiadadaki sergi 17 Eyll 2019 15 Ocak 2020 tarihleri aras?nda ziyaret edilebilecek.

sam-kitchenbarin-menusune-yeni-lezzetler-katildi

SAM Kitchen&Bar?n Mensne Yeni Lezzetler Kat?ld?

Ni?anta?? Milli Reasrans ar??s?n?n dikkat eken restoran? SAM Kitchen&Bar, eyll ay?namensne katt??? yeni lezzetlerle girdi. Yeni tarifler hem gze hem dama?a hitap ediyor. Yeni mende yer alan Kabak Cipsi, Kinoa Burger ve Pancarl? Bahe Salata mennn iddial? lezzetlerinden sadece birka?...

okul-degisikligi-yaparken-dikkat

Okul De?i?ikli?i Yaparken Dikkat!

ocu?un akademik ba?ar?s?nda nemli bir yeri olan okul, sosyal anlamda da nem ta??yor. Uzmanlar, okul de?i?ikli?i ile beraber uyum sorunlar?n?n ya?anabilece?ine dikkat ekerken, bir de?i?iklikte sadece e?itim kalitesine de?il, sosyal ?artlar?na, ?renci profiline, ya?ama dair beceri geli?imine de bak?lmas? gerekti?ini ifade ediyor. Uzmanlar, zorluk ya?ayan ocuklar?n ise yarg?lanmadan dinlenmesi, zorluk ekiliyorsa da profesyonel bir destek al?nmas? gerekti?inin alt?n? da iziyor.

siber-saldirilarin-99u--insan-hatalarina-odaklaniyor

S?BER SALDIRILARIN %99U ?NSAN HATALARINA ODAKLANIYOR

Yeni bir ara?t?rma sonucuna gre, siber sald?r?lar?n yakla??k %99unda insan hatalar?ndan yararlan?l?yor. zellikle oltalama taktiklerinin olduka fazla kullan?ld???n? belirten Bitdefender Trkiye Operasyon Direktr Alev Akkoyunlu, o?u siber sald?r?n?n, al??anlara kt niyetli ba?lant?y? t?klamalar? iin cezbedici bir oltalama e-postas? ile ba?lad???na dikkat ekiyor.

baskan-imamoglu-bu-isi-bitirdigimizde-istanbul-halki-kendisiyle-gurur-duyacaktir

BA?KAN ?MAMO?LU: BU ??? B?T?RD???M?ZDE ?STANBUL HALKI KEND?S?YLE GURUR DUYACAKTIR

?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lu, yakla??k 1 y?ld?r in?as? duran mraniye-Ata?ehir-Gztepe Metro Hatt?n?n yap?m al??malar?n?n yeniden ba?lat?lmas? nedeniyle dzenlenen treninde konu?tu. Bu lkede ve bu ?ehirde, yap?lan hibir yat?r?m?n tek ki?ilik bir sahibi asla olmaz, olmayacak diyen ?mamo?lu, Biz bugn bir hizmete katk? sunuyorsak, tek sahibi ?stanbul halk?d?r. Bizlerin anlay???, bu lkenin btesini, varl???n? en karakterli ?ekilde ynetmek; en iyi projeleri, en ucuz maliyetle, en kaliteli ?ekilde tamamlay?p retilen i?in millete ait oldu?unu ortaya koymakt?r. O bak?mdan, biz, bugn bir i?i ba?lat?yorsak, bu marifet ?stanbul halk?n?nd?r. Biz, bu i?i bitirdi?imizde de ?stanbul halk? kendisiyle gurur duyacakt?r. Her yat?r?m?n sahibi vatanda?t?r. Ne bir partidir, ne bir dnemdir, ne de bir siyasi liderdir, ne de bir hkmetin ba?? veya bir belediye ba?kan?d?r. Sahibi, burada bulunan ve bulunmayan milyonlarca insan?m?zd?r.

-zendaya-tommy-hilfigerin-yeni-marka-yuzu-oldu

Zendaya, Tommy Hilfiger?n Yeni Marka Yz Oldu

nl moda markas? Tommy Hilfigerin gen oyuncu Zendaya ile birlikte tasarlad??? TommyXZendaya, minimalist tasar?m?yla sportif ??kl???n yans?mas? oluyor.

en-iyi-ogrenci-sehirleri-belli-oldu

EN ?Y? ?RENC? ?EH?RLER? BELL? OLDU

2019 y?l?nda ?ehir d???nda okumak isteyen ?renciler iin en iyi yerler belirlenirken, ?stanbulun bu listenin 67nci s?ras?na yerle?ti?i belli oldu. Trkiyede bu y?l?n ba??ndan itibaren ?rencilerle alakal? yap?lan bas?n haber adedi ise 162 bin 886 olarak kaydedildi.

yetim-oksuz-engelli-ve-sehit-cocuklarina-yardim-miktari-arttirildi

YET?M, KSZ, ENGELL? VE ?EH?T OCUKLARINA YARDIM M?KTARI ARTTIRILDI

?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lunun talimat?yla, yetim, ksz, engelli ve ?ehit ocuklar?na tek seferde verilen 250 TLlik yard?m 300 TLye ykseltildi. ?BB Sosyal Hizmetleri Mdrl? ve Milli E?itim Mdrl? taraf?ndan yrtlen al??ma kapsam?ndaki burstan yararlanmak isteyenler, Anadolu ve Avrupa yakas?ndaki ?BB ofislerinden ba?vuru yapabilecekler.

7bogazici-film-festivalinin-uluslararasi-juri-baskani-belli-oldu

7.Bo?azii Film Festivalinin Uluslararas? Jri Ba?kan? Belli Oldu

7. Bo?azii Film Festivalinin Uluslararas? Jri Ba?kanl???n? Cannes Film Festivali Duayenlerinden Filipinli Ynetmen Brillante Ma Mendoza stlenecek 18-25 Ekim tarihleri aras?nda gerekle?ecek festivalin Uluslararas? Uzun Metraj Yar??mas?n?n jrisine Masahista, Taklub, Kinatay ve MaRosa gibi filmleriyle tan?d???m?z, Cannes duayenlerinden Filipinli usta senarist ve ynetmen Brillante Ma Mendoza ba?kanl?k edecek. Filmlerinde her zaman gerek insanlara ve onlar?n deneyimlerine yer veren usta ynetmen, kendine has sinematografisi ve kurgusuyla uluslararas? birok festivalde ba?ar?lar kazand?. 2009 y?l?nda Kinatay filmi ile Cannes Film Festivalinde En ?yi Ynetmen dl alan Mendoza, Filipinler'i betimleyen gerek hayat hikayelerine dayanarak yapt??? filmlerle tan?n?yor. Fransa'dan Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres unvan?n? alan ilk Filipinli ynetmen olan Mendoza, dnya sinemas?ndaki ba?ar?s? ve stnl? iin, tm dnyadaki e?itli film festivallerinde jri ba?kan? olarak yer ald?. 7. Bo?azii Film Festivali T.C. Kltr ve Turizm Bakanl??? Sinema Genel Mdrl?nn katk?lar?, Kurumsal ?? Orta?? TRT ile Global ?leti?im Orta?? Anadolu Ajans?'n?n destekleriyle 18-25 Ekim tarihleri aras?nda gerekle?iyor.